ubezpieczenie auta jako wspolwlasciciel

ubezpieczenie auta jako wspolwlasciciel

Środki te mają na celu utrzymanie wartości aktywów netto (NAV), co jest wartością, która pojawi się podczas sprzedaży jednej jednostki funduszu, być stała. Jednak wydajność będzie poruszać się w górę iw dół.

Co jeszcze masz?

Fundusze rynku pieniężnego są bardzo płynne. Mogą być one łatwo przekształcone na gotówkę. To jak depozyt w banku. Aby wyglądał tak po prostu, większość funduszy rynku pieniężnego pozwoliły siłownia wyboru pisanie. Możesz wypisać czek na fundusz rynku pieniężnego i po prostu zapłacić za cokolwiek chcesz. Stąd są one poważną konkurencją dla banków!

Rodzaje funduszy rynku pieniężnego

Istnieje wiele różnych rodzajów funduszy rynku pieniężnego. Jednym z najczęstszych rodzajów jest Skarb tylko do funduszy. Fundusze te inwestują tylko w rządowe bony skarbowe i obligacje skarbowe. Jest to najbezpieczniejszy rodzaj funduszu. Innym popularnym typem jest fundusze rządowe tylko. Fundusze te inwestują we wszystkich formach rządowe papiery wartościowe, w tym wierzytelności z agencji rządowych. Oprócz tego istnieje wiele środków, takich jak fundusze, fundusze prime pierwszego rzędu itp Cokolwiek może być nazwa, wszystkie te środki są wysokiej jakości i obiecują zachować ich NAV ustalony niezależnie od tego, co dzieje się z każdym rynku w gospodarce.

Jedną rzeczą, którą musisz zrobić przed zainwestowaniem w fundusz rynku pieniężnego jest, aby dokładnie zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi informacjami funduszu, w tym prospekcie lub profilu, jeśli fundusz ma jeden, a jego najnowszy raport dla akcjonariuszy. To jest po prostu za bezpieczne.

Artykuł dzięki: